Utbildning som Somatic Experiencing ® Practitioner ( SEP ) i Sverige

Utbildningen med Kull 6 :

Beginning 1 :

17.10 - 22.19 2019

Det finns platser kvar. Anmälan till utbildningen Information som skickas över hemsidan är säker. Anmälan till utbildningen

Studentweb

Vi startar upp Kull 6 i SE utbildningen hösten 2019.

SE-Utbildningen Grupp 6 :

  • Beginning 1 17.10 - 22.10 2019 med Ariel Giaretto.
  • Beginning 2 23.04 - 28.04 2020 med Ariel Giaretto

För att börja på SE utbildningen behöver du gå en 2 dagars intro för att bli student hos oss.

2 dagars SE Intro blir den

  • 02.02 – 03.02 2019 i Stockholm Kl 10-17
  • 02.03 – 03.03 2019 i Stockholm Kl 10-17
  • 18.05 – 19.05 2019 i Stockholm Kl 10-17
  • 14.09 – 15.09 2019 i Stockholm Kl 10-17

Somatic Experiencing ® ( SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster med psykomotorisk inriktning, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter över hela världen. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden. Utbildningen av den första gruppen är redan igång i Norge och många fler har sedan dess visat intresse för att lära sig Somatic Experiencing ® ( SE ).

Traumaförståelse och behandling har visat sig vara en viktig komponent i all psykologisk behandling. Teknikerna från SE-metoden integreras lätt med andra behandlingsmodaliteter.

Det helt unika med SE-utbildningen är att studenten får sitt eget nervsystem balanserat genom personligt processarbete med trauman och genom handledning. Detta ökar motståndskraftigheten och kapaciteten för närvaro i arbetet med traumatiserade klienter. Att ha kunskap om och medvetet själv kunna reglera sitt eget autonoma nervsystem uppfattar vi som en utomordentligt viktig förutsättning för att kunna arbeta med allvarliga traumatillstånd. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att få information, beställa föredrag, delta i en introduktionskurs eller anmäla dig till SE-utbildningen.

KURSPRISET

Från Grupp 6 kostar varje kursdel á 6 dagars undervisning SEK 12.000 exkl moms / SEK 15.000 med moms. Totalpriset för hela utbildningen är 6 X SEK 12.000 = SEK 72.000 exkl moms / SEK 90.000 med moms.

Skulle du bli förhindrad från att delta, behöver du avboka minst 2 veckor före kursstart för att kursavgiften ska kunna återbetalas minus en administrationsavgift på Kr 500,- Vid senare avbokning ingen återbetalning.

Send din ansökan til :

post@somaticexperiencing.se

© LÄKARTIDNINGEN Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador av: Jan Beskow, professor emeritus, sektionen för psykiatri, Sahlgrenska akademin, Göteborg

http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=17317

Läs intervjuen med Erika Beata Thorkildsen i samband med terapi till offren efter terrorangrepet i Oslo och på Utøya i Norge:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208378.ece

Sist oppdatert: 12/12-2018 10:51

Somatic Experiencing® Institutet Sverige