Utdannelsen

Utbildningen består av tre nivåer: Beginning-, Intermediate- och Advanced level. Varje nivå består av modul I och II.

Utbildningen pågår i 3 år med en nivå per år. Modulerna kommer att ligga en under våren och en under hösten, sammanlagt 12 dagar, 216 undervisningstimmar på 3 år. Det krävs 15 timmar egenterapi och 18 timmars handledning för att bli godkänd Somatic Experiencing terapeut.

Kursplan Beginning I och II På denna nivå får du den grundläggande principerna och färdighetsträningen i det terapeutiska arbetet med metoden.

Kursplan Beginning I och II

På denna nivå får du den grundläggande principerna och färdighetsträningen i det terapeutiska arbetet med metoden.

 • Traumats fysiologiska bakgrund
 • Skapa ett ”tryggt rum”, finna och stödja de sunda försvarsreaktionerna i kroppen, stödja och främja klientens styrka och kontroll
 • Spåra kroppens naturliga rörelser som syftar till förlösning av trauma, titrera interventioner så att klienten inte blir överväldigad och etablera kontinuitet genom klientens upplevda, kroppsförnimmelser
 • Etablera och fullfölja orienterings- och försvarsreaktioner, samt teori och erfarenhet i att utlösa överskottsenergi från nervsystemet.
 • Kopplingsdynamik, SIBAM (som är element i den inre upplevelsen) och integration av upplevda polariteter för att återskapa kroppens naturliga självreglering
 • Identifiera, normalisera och stabilisera traumatiska reaktioner
 • Retraumatisering och falskt minne
 • Åtskilja ångest från orörlighet, skapa, återetablera och upprätthålla sunda gränser
 • Traumats transformerade kvaliteter
 • Integration av traumaarbete i den löpande terapin
 • Korttidslösningar för både akuta och kroniska symtom

Kursplan Intermediate I och II

På den här nivån kommer vi att undersöka hur olika kategorier och orsaker till traumatisk chock verkar olika på nervsystemet. Åtgärder och behandling av de olika fallen kommer att gås igenom, demonstreras och övas på

 • Allomfattande förhöjd autonomt alarmberedskap – Global High Intensity Activation (GHIA). Exempelvis tidiga trauman som komplicerad graviditet, komplicerad födsel, hög feber, syrebrist och anestesi
 • Trauman och angrepp man inte kunnat undfly. Exempelvis rån, våldtäkt, terrorangrepp
 • Fysisk skada. Exempelvis brännskada, narkos, operation
 • Skador med hög intensitet och sviktande möjlighet till fysiskt försvar. Tex huvudskador efter fall, skidolyckor och bilolyckor
 • Utvecklingstrauman och emotionella trauman. Exempelvis omfattande omsorgssvikt, förlust av föräldrar som barn, sjukhus- och barnhemsvistelse
 • Naturkatastrofer. Exempelvis tsunami, orkaner och jordskalv
 • Tortyr och rituellt övergrepp. Exempelvis krigstortyr och koncentrationslägervistelse

Kursplan Advanced I och II

På denna nivå undervisas i de mer förfinade delarna av Peter A Levines teori och metod samt i teman som fortfarande är under utveckling.

 • Förhållandet mellan trauman och olika kliniska syndrom. Tex högt blodtryck, migrän, astma, fibromyalgi och pseudoepileptiska anfall
 • Ytterligare fördjupning och integration av Somatic Experiencings teori och praktik med din egen yrkesmässiga specialitet och integrering med andra teoretiska modeller
 • Somatic Experiencing som kroppsterapeutisk intervention och den praktiska användningen i relation till olika traumakategorier
 • Integrering och klinisk användning av kunskap från ny neurobiologisk och neurofysiologisk forskning
 • Arbete med somatisk resonans
 • Specialämnen, bland annat arbete med födsel, barn och spädbarn

Handledning kan göras individuellt eller i grupp. Ett visst antal timmar skall dock göras individuellt. Ett visst antal timmar av handledning i grupp skall dessutom göras med en internationell lärare som handledare. Detta kan göras med föreläsaren eller seniorassisten i utbildningen. I vissa fall gästar föreläsarna med en kurs utanför utbildningen och tillfället kan då tas att få handledning.

I Study Book, som vi har mottagit från EASE och SETI, ser vi at ...

Required Individual Sessions and Supervision Individual sessions and supervisions are part of the curriculum and are required to attain an SEP certification. The Individual Session is to support the student in his / her personal process, using the SE tools. The Supervision is aiming at making use of SE tools related to a specific case that the students bring with them. For this reason, the Supervision is primarily a case supervision.

At least 3 hours of Supervision shall be taken with the trainer or the Senior Assistant of their own training. Minimum Requirements

1. Year : 5 Hours Individual Sessions - 4 Hours Supervision

2. Year : 5 Hours Individual Sessions - 6 Hours Supervision

3. Year : 5 Hours Individual Sessions - 8 Hours Supervision

Accreditation Mode for Supervision Hours:

1 Hours ( SEK 1.000 + Moms / per person ) Single Supervision - equals - 1/1 Hours Supervision

1 Hours ( SEK 750 + Moms / per person ) with 2 - 4 Persons - equals - 3/4 Hours Supervision

1 Hours ( SEK 500 + Moms / per person ) with 5 - 9 Persons - equals - 1/2 Hours Supervision

1 1/2 Hours ( SEK 500 + Moms / per person ) with more than 10 persons - equals - 1/2 Hours Supervision

3 Hours ( SEK 1.000 + Moms / per person ) with more than 10 Persons - equals - 1/1 Hours Supervision

Av de 18 timmar indv/grupp handledning/suprvision skall det vara minimum 3 credit hours med en faculty/lärare.

Pris : 250 SEK för 1 timmar grupphandledning/supervision med lärare som ger dig 20 min credit.

Pris : 500 SEK för 2 timmar grupphandledning/supervision med lärare som ger dig 40 min credit.

Beginning: 5 timmar egenterapi och 4 timmar handledning.

Intermediate: 5 timmar egenterapi och 6 timmar handledning.

Advanced: 5 timmar egenterapi och 8 timmar handledning.

I samband med utbildningen ges tillfälle till egenterapi och handledning både i grupp och individuellt. Dessutom är flera assistenter tillgängliga för att ge behandlingar mellan kurstillfällena.

Villkor

Du förbinder dig med kontrakt till en nivå i taget, om inte något annat är avtalat. För att bli certifierad som Somatic Experiencing terapeut, skall hela utbildningen med det nödvändiga antalet egenterapi och handledning vara genomförda. Frånvaro från undervisningen kompenseras genom att missade dagar tas igen på samma nivå i en annan utbildningsgrupp. Om frånvaron gäller endast en eller två dagar, genom att se på videoinspelningen av undervisningen på särskild studentweb. I sådant fall krävs också en timmes handledning per missad undervisningsdag med demonstration och instruktion i kursdagens praktiska övningar. Detta bekostas av studenten.

Sist oppdatert: 16/07-2019 12:28

Somatic Experiencing® Institutet Sverige