Påmelding til utdannelse i Somatic Excperiencing ®

Søknad om opptak som student til Somatic experiencing studiet som leder frem til sertifisering som Somatic experiencing terapeut®:

Telefon:

Hvordan hørte du om SE-utdanningen?

  • CV. Curriculum Vitae.
  • En biografi som inkluderar följande: Kort skissering av personliga traumer du har opplevt. Beskrivelse av din löpende praktik, hur många klienter du har i veckan och varför du önskar lära dig SE, samt tidligare egenterapi.

Dette kan sändas på mail till: bea@se-terapi.se eller per post till: Erika Beata Thorkildsen, Drottningholmsvagen 4, SE-112 42 Stockholm. Märk kuveret SE-söknad.

Du söker först om anmälan till beginning nivå. När du börjar, binder du dig till begge I och II begginning kursen.

Beginning IA / 1B och II.

Datum: 03.02-05.02 / 16.06-18.06 / 28.09-03.10

Lärere: International lärare (Godkänd av Foundation of Human Enrichment): Ariel Giaretto.

Plats:

All information som vi motar från dig, vill bli behandlat konfidensielt og sendningen som går via vår vår websida som är säkrad. Du får raskt besked om du är antagen som student i Somatic Experiencing utbildningen. Somatic Experiencing Institutt i Sverige förbehåller sig rätten till att avisa söknader som inte har alla kriteriena som sendes in, då vill alla dokumenter returneras. Det kan vara aktuellt med ett personlig intervju för studieinten.

All informasjon som vi mottar fra deg vil bli behandlet konfidensielt og sendingene som går via vår vår webside er sikret. Du vil raskt få beskjed om du blir tatt opp som student i Somatic Experiencing utdannelsen. Traumeheling Norge DA forbeholder seg retten til å avvise søknader dersom ikke kriteriene fylles og alle dokumenter vil da returneres. Det kan være aktuelt med et personlig intervju før studieinntak.

Sist oppdatert: 17/01-2017 21:16

Somatic Experiencing® Institutet Sverige