Kurskalender

Grupp 5 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Interm 2

21.09 - 26.09 2018 med Ariel Giaretto. Modulerna kommer att ligga en under våren och en under hösten, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar.

Grupp 5 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Advanced 1

04.04 - 09.04 2019 med Itta Wiedenmann. Modulerna kommer att ligga en under hösten och en under våren, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar.

Grupp 5 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Advanced 2

27.09 - 03.10 2019 med Itta Wiedenmann. Modulerna kommer att ligga en under hösten och en under våren, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar.

Grupp 6 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Beginning 1

28.02 - 05.03 2019 med Ariel Giaretto. Modulerna kommer att ligga en under våren och en under hösten, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar.

Grupp 6 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Beginning 2

17.10 - 22.10 2019 med Ariel Giaretto. Modulerna kommer att ligga en under våren och en under hösten, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar

Grupp 6 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Interm 1

23.04 - 28.04 2020 med Ariel Giaretto. Modulerna kommer att ligga en under våren och en under hösten, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar.

Grupp 6 : Utbildning som Somatic Experiencing ® (SE ) Practitioner - Interm 2

02.09 - 07.09 2020 med Ariel Giaretto. Modulerna kommer att ligga en under våren och en under hösten, sammanlagt 2 x 6 dagar - eller 2 x 36 timmar.

Sist oppdatert: 02/04-2018 16:33

Somatic Experiencing® Institutet Sverige